Vállalkozásfejlesztés -Marketingmix avagy „4P”

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A marketingmix, azok a kulcstényezők, amelyek részt vesznek egy áru vagy szolgáltatás marketingjében, úgymint, a termék, az ár, a hely és a promóció.

Neil Borden az 1950-es években népszerűsítette a marketing ötletét és azokat a fogalmakat, amelyeket később elsősorban marketingmixként más szóval „4P”-ként ismertek el. Borden reklámprofesszor volt a Harvard Egyetemen, és 1964-es „A marketing-ötlet koncepciója” című cikke mutatta be, hogy a vállalatok hogyan használhatják a reklám taktikákat a fogyasztók felkeltése érdekében. Borden elképzelései sokat befolyásolta az üzleti világot. Az ötleteket évekig fejlesztették és finomították.

Az internet, valamint a vállalkozások és a fogyasztók közötti fokozottabb integráció előtt a marketing-összetétel segített a vállalatoknak szem előtt tartani azokat a fizikai akadályokat, amelyek megakadályozták a termékek széles körű bevezetését. A marketingmix kiterjesztései közé tartoznak az emberek, a folyamat és a fizikai bizonyítékok, mint a termék forgalmazásának fontos elemei. Mindezeket a fogalmakat még ma is alkalmazzák a marketingben.

Mindezek után hogyan is működik a „4P”?

Az 1. P: A termék

A termék olyan árura vagy szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a vállalat az ügyfelek számára kínál. Ideális esetben egy terméknek teljesítenie kell egy bizonyos fogyasztói igényt, vagy annyira meggyőzőnek kell lennie, hogy a fogyasztók úgy véljék, hogy meg kell nekik venni. A sikeresség érdekében a marketingszakembereknek meg kell érteniük egy termék életciklusát, és az üzleti vezetőknek rendelkezniük kell egy tervvel, amely a termékekkel foglalkozik életciklusuk minden szakaszában. A terméktípus részben azt is diktálja, hogy a vállalkozások mennyit számolhatnak fel érte, hol kell elhelyezniük, és hogyan kell reklámozniuk a piacon.

  1. P: Az ár

Az ár az a költség, amelyet a fogyasztók fizetnek egy termékért. A marketingszakembereknek össze kell kapcsolniuk az árat a termék valós és észlelt értékével, de figyelembe kell venniük az ellátási költségeket, a szezonális engedményeket és a versenytársak árait. Bizonyos esetekben az üzleti vezetők emelhetik az árat, hogy egy termék inkább luxusnak tűnjön, vagy alacsonyabbá tegyék az árat, annak érdekében, hogy több fogyasztó próbálja ki a terméket.

A forgalmazóknak azt is meg kell határozniuk, hogy mikor megfelelő a leárazás. Az árengedmény néha több vevőt vonzhat, de azt a benyomást keltheti, hogy a termék kevésbé exkluzív vagy kevésbé luxus, mint, ha magasabb áron kínálnák.

 A „4P”-t a vállalkozások olyan kulcsfontosságú tényezők azonosítására használják, mint amilyeneket a fogyasztók tőlük kívánnak, hogy termékeik vagy szolgáltatásaik megfelelnek, vagy nem felelnek meg ezeknek az igényeknek, hogyan érzékelik termékeiket vagy szolgáltatásaikat a világban, hogyan különböznek egymással szemben, és hogyan működnek együtt az ügyfelekkel.

  1. P: A hely

Helyezési döntések körvonalazzák, hogy egy vállalat mikor értékesít egy terméket, és hogyan szállítja a terméket a piacra. Az üzleti vezetők célja, hogy termékeiket a legvalószínűbben vásárló fogyasztók előtt hozzák forgalomba.

Bizonyos esetekben ez utalhat egy termék egyes üzletekben történő elhelyezésére, de utalhat a terméknek az áruház kijelzőjén történő elhelyezésére is. Bizonyos esetekben az elhelyezés utalhat arra, hogy a terméket TV-műsorokon, filmeken vagy weboldalakon helyezik el, hogy felhívják a termékre a figyelmet, ám ez az elhelyezés átfedésben van a promócióval.

  1. P: A promóció

A promóció magában foglalja a reklámozást, a közönségkapcsolatot és a promóciós stratégiát. Ez kapcsolódik a marketing összetétel másik három pontjához, mivel egy termék népszerűsítése megmutatja a fogyasztóknak, hogy miért van rá szüksége, és miért kell fizetnie érte bizonyos árat. Ezenkívül a marketingszakemberek általában összekapcsolják a promóciós és elhelyezési elemeket, hogy elérjék alapvető közönségüket.

Például a digitális korban a „hely” és a „promóció” tényezők ugyanolyan online, mint offline. Pontosabban, ha egy termék megjelenik a vállalat weboldalán vagy a közösségi médiában, abban az esetben milyen típusú keresési funkciók indítják el a termék megfelelő, célzott hirdetéseit.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.2019

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
ESZA Európai Unió Európai Szociális Alap infoblokk_also_ESZA_EU-2-1

A marketing fogalma – a vállalkozásfejlesztés alapja

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A marketing olyan tevékenységekre utal, amelyeket egy vállalat, egy termék vagy szolgáltatás vételének vagy eladásának előmozdítása érdekében hajt végre. A marketing magában foglalja a termékek reklámozását, értékesítését és kiszállítását a fogyasztók vagy más vállalkozások számára. Egyes marketing tevékenységeket leányvállalatok végeznek egy vállalat nevében.

A szakemberek, akik egy vállalat marketing- és promóciós részlegeiben dolgoznak, a reklámozás révén arra törekszenek, hogy a legfontosabb potenciális közönség figyelmét felhívják. A promóciók meghatározott közönségnek szólnak, és magukban foglalhatják hírességek jóváhagyásait, fülbemászó mondatokat vagy szlogeneket, emlékezetes csomagolási vagy grafikai terveket és az általános médialehetőségeket.

A marketing, mint tudományág minden olyan tevékenységet magában foglal, amelyet a vállalat vállal, hogy új ügyfélre tegyen szert és vele kapcsolatot tartson fenn. A munka része a hálózatépítés a potenciális vagy korábbi ügyfelekkel is, ideértve a köszönő e-mailek írását, a golfozást egy leendő ügyféllel, a hívások és e-mailek gyors megválaszolását, valamint az ügyfelekkel való kávézást vagy étkezést.

A marketing legalapvetőbb célja, hogy egy vállalat termékeit és szolgáltatásait egyeztesse azokkal az ügyfelekkel, akik hozzáférést akarnak kapni ezekhez a termékekhez. A termék vevőhöz való illesztése végül biztosítja a jövedelmezőséget.

Fontos: A marketing minden olyan tevékenységet jelent, amelyet egy vállalat egy szolgáltatás vételének vagy eladásának előmozdítása érdekében végez.

A termék, az ár, a hely és a promóció a marketing négy pillére. A 4P más néven a marketingmix, együttesen alkotja azt az alapvető keveréket, amelyre a vállalkozásnak szüksége van egy termék vagy szolgáltatás forgalmazásához. Neil Borden az 1950-es években népszerűsítette a marketing ötlet és a 4P koncepcióját, melyek a termék, az ár, a hely és a promóció.

A termék olyan elemre vagy elemekre utal, amelyeket az üzleti tervek az ügyfelek számára kínálnak. A terméknek arra kell törekednie, hogy kielégítsen hiányt a piacon, vagy lehetővé tegye a már elérhető termék nagyobb mennyiségének fogyasztói elérését. Mielőtt megfelelő kampányt készíthetnének, a marketingszakembereknek meg kell érteniük, hogy melyik terméket értékesítik, hogyan különböztetik meg a versenytársaitól, hogy a terméket párosítani lehet-e egy másodlagos termékkel vagy termékcsaláddal is, és vannak-e helyettesítő termékek a piacon.

Az ár arra utal, hogy a vállalat mennyiért fogja eladni a terméket. Az ár meghatározásakor a vállalatoknak figyelembe kell venniük az egységköltséget, a marketing költségeket és az értékesítési költségeket. A vállalatoknak figyelembe kell venniük a versenytárs termékek árát a piacon, és azt, hogy a javasolt árpont elegendő-e ahhoz, hogy ésszerű alternatívát képviseljen a fogyasztók számára.

A hely a termék eloszlására utal. A legfontosabb megfontolások között szerepel, hogy a vállalat fizikai üzlethelyiségen, online vagy mindkét disztribúciós csatornán keresztül fogja-e eladni a terméket. Mikor a boltokban értékesítik, milyen termékmegjelenítést kapnak? Amikor online értékesítik, milyen típusú digitális termékmegjelenítést kap?

A promóció, a negyedik P az integrált marketing kommunikációs kampányra utal. A promóció különféle tevékenységeket foglal magában, például reklámozást, eladást, értékesítési promóciókat, közönségkapcsolatot, közvetlen marketinget, szponzorálást. A promóciók attól függnek, hogy a termék életciklusának melyik szakaszában van a termék. A forgalmazók megértik, hogy a fogyasztók a termék árát és forgalmazását a minőségével társítják, és ezt figyelembe veszik az általános marketingstratégia kidolgozásakor.

2017-től az internetes felhasználók kb. 40% -a havonta több cikket vásárol online. A szakértők arra számítanak, hogy az online értékesítésben az elkövetkező években hatalmas ugrás következik be.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
ESZA Európai Unió Európai Szociális Alap infoblokk_also_ESZA_EU-2-1